Teelt

Jaarrond suikermaïs telen onder goede condities

In de omgeving van Kessel, Noord-Limburg, beginnen we vanaf april met het telen van onze eigen suikermaïs. Door gebruik te maken van de nieuwste machines worden de zaden op de juiste afstand en diepte gezaaid zodat ieder perceel optimaal benut kan worden. Nauwkeurig monitoren we de ontwikkeling van de plant door wekelijks alle percelen te bezoeken en digitale weerstations in te zetten. Zo weten we precies wat er op, onder en boven de grond gebeurt en kunnen we het oogstmoment zeer nauwkeurig bepalen; alles om de kwaliteit en smaak van onze suikermaïs te garanderen.

De grond wordt na het ploegen met een cultivator los gemaakt en daarna wordt een rol een vlak zaaibed gemaakt zodat de mais de beste kans heeft om te ontkiemen.

Het zaaien gebeurt met een speciaal aangepaste zaaimachine, die de zaden nauwkeurig op de juiste afstand in de rij legt.

Eind juli is de eerste suikermaïs rijp en wordt dan machinaal geoogst d.m.v. een klembandoogstmachine, waardoor beschadiging aan de kolven uitgesloten is.

De mais wordt gelost vanuit de oogstmachine in een kipper.